#آرزو

نوشته‌ای از #چارلی_چاپلین
وقتی بچه بودم کنار #مادرم می‌خوابیدم...
و هر شب یک #آرزو می‌کردم.
مثلاً آرزو می‌کردم برایم #اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت می‌خرم به شرط اینکه بخوابی. یا آرزو می‌کردم برم بزرگترین #شهربازیِ دنیا؛ می‌گفت می‌برمت به شرط اینکه بخوابی. یک شب پرسیدم اگر بزرگ بشوم به آرزوهایم می‌رسم؟ …