۱ مطلب

۵۵ درصد طلاق‌ها به‌خاطر اعتیاد به مواد مخدر است

دبیرکل ستاد #مبارزه با مواد مخدر منشا بسیاری از #آسیب‌ها و جرایم را مواد مخدر دانست و گفت: نزدیک به ۷۰ درصد #زندان‌یان کشور به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و ۵۵ درصد #طلاق‌ها به دلیل #اعتیاد به موادمخدر رخ می‌دهد.