#آفریقا

۲۶ مطلب

چشم آفریقا!

در میان وسعت بی‌اندازه صحرای بزرگ #آفریقا، درست در بیورن کوادان، مائوریتانیا، یک پدیده زمین‌شناسی عجیب و غریبی دیده می‌شود که به‌ نام سازه #ریچت (Richat Structure) یا #چشم آفریقا شهرت دارد. اگر از آسمان به این پدیده نگاه کنیم، چشم عظیم الجثه‌ای مشاهده می‌شود که انگار به ما خیره شده …