۱ مطلب

گسترش #ویروس_جهش_یافته_کرونا در ۷۰ کشور

#سازمان_جهانی_بهداشت از گسترش نوع جدید و جهش یافته کرونای انگلیسی به ۷۰ کشور جهان خبر داد.

این آمار نسبت به هفته گذشته ۱۰ مورد بیشتر است. نوع جهش یافته در #آفریقای_جنوبی نیز به ۳۱ کشور سرایت کرده است. #ویروس_جهش_یافته_برزیلی نیز در هشت کشور شیوع پیدا کرده …