۳ مطلب

آلن دلون در سالروز تولدش از شارل دو گل گفت/ دوگل همانند ناپلئون بود

آلن دلون ستاره سینمای فرانسه در سالروز تولد ۸۵ سالگی اش که مقارن با پنجاهمین سالگرد ژنرال دو گل است مصاحبه ای انجام داده است.

آلن دلون یک سال پس از سکته مغزی اش و در حالی که مراحل بهبودی را پشت سرمی گذارد یک مصاحبه اختصاصی با ژاک …