۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب زبان بدن اثر #آلن_پیز

زمانی که می‌گوییم «احساس می‌کنم او به من #دروغ گفته» منظور این است که حرکات بدن او با گفتارش مغایر بوده است... زنان در این زمینه به طور کلی هوشمندتر از مردان می‌باشند؛ از این رو است که آنها معروف به داشتن «حس شهودی» شده‌اند. زنان در درک رفتارهای غیر کلامی …