۱ مطلب

تصویر زیبای پارک ملی ماونت کوک یا آئوراکی، جزیره جنوبی

قله‌های بلند نیوزیلند در قلب رشته کوه #آلپ جنوبی، در میان مناظر زیبای پارک ملی آئوراکیکه #پارک ملی ماونت کوک نیز نامیده می‌شود سر برآورده‌اند. بیش از ۴۰ درصد از پارک، با یخچال‌های طبیعی پوشانیده شده است و بلندترین کوه کشور نیوزیلند به نام …