۱۰ مطلب

🖇

بزرگترین اشتباهی که امکان دارد هر آدمی در زندگی‌اش بکند، این است که پیش خودش تصور کند: " کسی که یک بار به او صدمه زده، دوباره این کار را نخواهد کرد ... "

فرصت دادن خوب است، اما نه همیشه و همه جا...