#آمار

امانت‌دارترین مردم جهان

طبق #آمار و تحقیقات عجیب به دست آمده امین‌ترین مردم #جهان در پایتخت #فنلاند زندگی می‌کنند، در این تحقیق کیف پول همراه با #پول، #عکس و شماره موبایل در سطح شهر رها شد و در کمال تعجب همه کیف‌ها به صاحبشان برگردانده شد!

افزایش جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶

جمعیت زنان #بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این #جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد.

مرکز #آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، #کار و رفاه اجتماعی در گزارشی …

انفجار اینترنت موبایل در #ایران

جدیدترین #آمار مصرف #اینترنت در ایران نشان می‌دهد که اینترنت موبایل به شدت محبوب کاربران است و ۶۰ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل به جهان مجازی متصل می‌شوند، آماری که نشان می‌دهد استفاده از اینترنت سیار به مراتب طرفداران بیشتری داشته و با فاصله فاحشی نسبت به مشترکان …