۱ مطلب

#آمار_کرونا_در_جهان تا ۱۵ بهمن / #اینفوگرافیک

تعداد مبتلایان به #ویروس_کرونا در جهان، تا صبح چهارشنبه (۱۵ بهمن) به بیش از ۱۰۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این #ویروس نیز از دو میلیون و ۲۶۲ هزار نفر فراتر رفت. در حال حاضر #آمریکا با بیش از ۲۷ میلیون و ۲۷ هزار مبتلا، از نظر تعداد …