۲ مطلب

تکلیف عجیب یک معلم برای شاگردانش

یک معلم #ریاضی در #چین با دادن یک تکلیف عجیب به دانش‌آموزان خبرساز شده است.

این #معلم که نامش «سو» است در این تکلیف از دانش آموزان پایه چهارم خواست تا در مدت دو روز صد میلیون دانه برنج را شمارش کنند و با خود به مدرسه بیاورند. بنا به گزارش رسانه‌های چین این معلم به …

کشف قدیمی‌ترین نقاشی فیگوراتیو جهان

به گفته محققان یک نقاشی تکه تکه و هواخورده از یک #حیوان که بر روی دیوارهای آهکی یک #غار رنگ آمیزی شده‌، ممکن است قدیمی‌ترین نمونه شناخته شده #هنر #نقاشی #فیگوراتیو باشد.

این نقاشی تیره، شکسته و قرمز نارنجی، تصویر یک حیوان #فربه ولی در عین حال کشیده و تنومند را …