۳ مطلب

مجسمه آناهیتا یکی از معروف‌‌ترین مجسمه‌‌های فومن

#آناهیتا که یکی از معروف‌ترین مجسمه‌های فومن است به روایت اوستا زنی است راست بالا و آزاده نژاد و شریف که قهرمانان او را می‌ستایند و به عنوان مظهر پاکی‌های #ایران #باستان، زنده و شاداب در یکی از میدان‌های اصلی شهر ایستاده است.

مجسمه آناهیتا در شهر …

جشن آبانگان

نزد ایرانیان باستان پس از #آتش دومین عنصر #مقدس #آب بود که درباره احترام به آن و ضرورت پاکیزه نگاه داشتن این عنصر #زندگی بخش تأکیدهای فراوان شده است. بر اساس همین اهمیت هشتمین ماه سال و دهمین روز ماه به پاس احترام به این عنصر و #ایزد موکل بر آن نام‌گذاری شده است.

#جشن #آبانگان روز …