۱ مطلب

@Asheghaneh

ما قول های زیادی به هم داده بودیم مثلا تو قول داده بودی هرروز به من زنگ بزنی و پشت تلفن بگویی خانم جان منِ دیوانه تو را عاشقم و من آرام بخندم و قند در دلم آب شود

دلم هُری بریزد و صدایم نازک شود

دلبر جان تو قول دادی بودی اولین گیلاس های باغ را بچینی و در دامن گلدارمن بریزی

من نازکنم و …