۱ مطلب

⭐️مقایسه #هپارین و #وارفارین

👈🏻 هپارین تزریقی است و وارفارین خوراکی است.

👈🏻 هپارین به عنوان #آنتاگونیست #ترومبین عمل میکند و از تبدیل #فیبرینوژن جلوگیری میکند، ولی وارفارین تشکیل #پروترومبین از ویتامین #K در کبد را مسدود میکند. …