۲ مطلب

فقط مرغ‌های دریایی‌اند که از طوفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در میان دریاها جهت خود را گم می‌کنند و جایی برای نشستن پیدا نمی‌کنند، آن ‌قدر بال می‌زنند که طوفان فرونشیند و زمینی برای‌ نشستن بیابند

یا در همان اوج جان می‌دهند

آنکه در میان امواج می‌افتد مرغ دریایی نیست...

مرغ دریایی در اوج می‌میرد...

آخرین …