۲ مطلب

برای تامین ویتامین آ در بدن چه بخوریم؟

عملکرد این ویتامین شامل #بینایی، #رشد و #تکامل، تکامل و #نگهداری بافت اپی‌تلیال (تمایز طبیعی سلولی و عملکرد صحیح سطح سلول)، عملکرد سیستم ایمنی و #تولید مثل می‌باشد.

کمبود این ویتامین سبب بروز #شب‌کوری گزروفتالمی، #هیپرکراتوز فولیکولی، افزایش #عفونت، اختلال …

🚩تشخیص افتراقی #تالاسمی_مینور و #فقر_آهن

🔸تعداد #گلبول‌های_قرمز (#RBC) در فقر آهن پایین می‌آید چون #آنمی از نوع #هیپوپرولیفراتیو است.

🔸در تالاسمی مینور شمارش RBC یا تغییر نمی‌کند یا اغلب بالای پنج میلیون میرسد. چون وقتی مقدار #هموگلوبین نرمال یا نزدیک به نرمال باشد و حجم هر گلبول قرمز به‌شدت …