#آنکارا

تکذیب خبر بمب‌گذاری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

در پی ادعای بمب‌گذاری انتحاری در #سفارت جمهوری اسلامی #ایران در #آنکارا و تخلیه آن، سخنگوی وزارت امور خارجه با #تکذیب این خبر گفت:

چنین خبر

تکذیب خبر بمب‌گذاری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

در پی ادعای بمب‌گذاری انتحاری در #سفارت جمهوری اسلامی #ایران در #آنکارا و تخلیه آن، سخنگوی وزارت امور خارجه با #تکذیب این خبر گفت:

چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سلامت و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند‌ و مشغول کار …

اسپوتینگ از حضور یک بمب‌گذار انتحاری در سفارت ایران در آنکارا خبر داده است!

اقدامات شدید امنیتی در خیابان سفارت ایران در آنکارا برقرار است.

به گزارش #اسپوتنیک به نقل از رسانه‌های ترکیه، یک بمب‌گذار

اسپوتینگ از حضور یک بمب‌گذار انتحاری در سفارت ایران در آنکارا خبر داده است!

اقدامات شدید امنیتی در خیابان سفارت ایران در آنکارا برقرار است.

به گزارش #اسپوتنیک به نقل از رسانه‌های ترکیه، یک بمب‌گذار انتحاری به ساختمان #سفارت #ایران در #آنکارا رفته است. …