#آپولو

۱ مطلب

فعالیت‌های انسانی دمای کره ماه را نیز افزایش داده است!

فضانوردان #آپولو با راه رفتن روی کره ماه باعث افزایش دمای این منطقه در دهه های اخیر شده اند.

تردیدی نیست که فعالیت های مخرب انسان باعث تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین شده، حالا اما محققان ردپای بشریت را در برهم خوردن شرایط طبیعی دیگر نقاط …