#آکروپولیس

الهه آنتا
#آتنا یا آتنه (به یونانی: Άθηνά، یا Ἀθήνη, Athénē) در اغلب نوشته‌ها ملقب به #پالاس (Παλλὰς)، در اساطیر یونانی، الهه خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام #آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.
او به عنوان ایزدبانوی محافظ شهرهای یونان بخصوص آتن مورد پرستش قرار گرفت.
معابد وی …