۱ مطلب

شنونده هواپيما!

قبل از اختراع #رادار، نيروهای نظامی بايد از ابزارهای ديگری برای شناسايی دشمن استفاده می‌کردند. يکی از اين تکنيک‌ها تعيين موقعيت #آکوستيک بود. گوشی‌های بلند به افراد کمک می‌کرد ارتعاشات را تشخيص دهند و موقعيت #صدا را تعيين کنند. اين تجهيزات از اواسط جنگ جهانی اول تا اوايل جنگ جهانی …