۳ مطلب

پاراگرافی از #كتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ریچارد باخ

به جز او هیچ‌کس را نمی‌شناختم که بتوانم در کنارش دوباره خود را چون #کودکی بیابم .

تنها با او بود که می‌توانستم دوباره همانقدر #احمق و #آگاه و دانا ،پر #شهوت ،#صمیمی ،نزدیک ‌ حتی رقت انگیز باشم. اگر #عشق واژه‌ای نبود که با #احساس مالکیت و تزویر …

نوشته‌ای از #مسعود_لعلی

#شادابی، #نشاط، #لذت بردن از زندگی و هدفمندی، مستلزم داشتن شخصیت سالم است. همه در تلاشیم تا شخصیت‌های سالمی در زندگی داشته باشیم، اما تاکنون اندیشیده‌اید که چه فردی از شخصیت سالم برخوردار است؟

از نظر گوردون آلپورت افراد سالم در سطح معقول و #آگاه عمل می‌کنند. آن‌ها از قید و …