۱ مطلب

💞🌺🌺💞

سفر زندگی، سفر صعود به "#قله"ها و پایین آمدن به "دره" ها برای صعود به "قله"های بعدی است. هرچند پایین آمدن #آگاهانه به دره حتما بهتر است، اما اگر کسی به دلیل #بی_انضباطی به دره سقوط کند، با درس گرفتن از دلیل سقوط باید به #صعود دوباره اقدام کند. یادمان باشد #سفر_زندگی مجموعه همین قله ها و …