#ابلیس

پاراگرافی از کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس

دنیا به این خاطر در آشفتگی فرو رفته که هیچ کاری به طور کامل انجام نمی‌گیرد.

حرف را ناتمام می‌گذاریم،

نیکی را تکمیل نمی‌کنیم. …