۱ مطلب

#امیرمهدی_پوروزیری :

پس از ورود جدی‌تر پلتفرم‌ ها به عرصه تولید، شاهد رقابت‌های ناسالمی در میان تولیدکنندگان هستیم

متأسفانه در سال‌های اخیر و به خصوص پس از ورود جدی‌تر پلتفرم‌ها به عرصه تولید، شاهد رقابت‌های ناسالمی در میان تولیدکنندگان هستیم