۲ مطلب

بهترین رنگ اناق خواب

رنگ #خاکستری آبی، مانند رنگ گرانیت و مگنت

این رنگ به نوعی تسکین بخش خستگی است و می‌توان آن را به عنوان بهترین رنگ #اتاق خواب انتخاب کرد. این رنگ ویژگی‌های مختلفی دارد از جمله: خنکی، آرام، ساکت. اگر نگران استفاده از این رنگ به عنوان رنگ دیوار هستید، می‌توانید این رنگ را در …

تشخیص آینه معمولی و دوطرفه

اگر #انگشتتان را به آینه چسباندید و انگشت و تصویر از هم فاصله داشتند آینه معمولی و اگر بهم چسبیدند #آینه دو طرفه است و تحت نظرید.

هرجا شك داشتيد، مثل #اتاق پرو، از اين ترفند استفاده كنيد.