۲ مطلب

دیدگاه عجیب مردم در زمان #قاجار درباره دوچرخه!

وقتی در زمان قاجار #دوچرخه وارد ایران شد، مردم آنرا «بچه #شيطان» لقب داده و می‌گفتند این وسیله توسط #اجنه هدایت می‌شود!

پیرترها با دیدن دوچرخه #بسم‌الله می‌گفتند و آن را از علائم ظهور می‌دانستند!