۵ مطلب

پاراگرافی از کتاب سقوط اثر آلبر کامو

آیا توجه کرده اید که #احساسات ما را تنها #مرگ بیدار میکند؟ رفیقانی را که تازه از ما دور شده‌اند چه دوست میداریم، مگر نه؟ آن عده از استادانمان را که دهانشان پر از خاک است و دیگر سخن نمی‌گویند چه می‌ستاییم! در این صورت# بزرگداشت آن‌ها طبیعتا در ما پا می‌گیرد، همان …

این #نقشه نشون میده که مردم کدام کشورها بیشتر احساسی و کدام کشورها خشک و کمتر احساسی هستند.

مردم کشورهای زردرنگ کمترین #احساس رو دارن و کشورهای بنفش بیشترین میزان احساس.

#ایران هم از نظر #احساسات کشور متوسطی در جهان است.

جذابیت سمت چپ چهره بیشتر است!

نگه داشتن سمت #چپ چهره به سمت #دوربین صورت شما را در عکس‌ها، #جذاب‌تر نشان می‌دهد. در سمت چپ صورت #احساسات بیشتر نمایان می‌شوند و به همین علت بسیاری از نقاشان نیز #پرتره‌ها را از سمت چپ صورت می‌کشند.