#احمق

۴ مطلب

احمق شناسی

کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی‌کند و خیال می‌کند دیگران انصاف و شعور دارند، #احمق نیست، مناعت طبع دارد.

کسی که برای شنیدن حرف‌ها و شعرها و قصه‌ها و آثار هنری یک جوان بی‌تجربه وقت می‌گذارد و حوصله به خرج می‌دهد، احمق نیست، #انسان است. …

پاراگرافی از #كتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ریچارد باخ

به جز او هیچ‌کس را نمی‌شناختم که بتوانم در کنارش دوباره خود را چون #کودکی بیابم .

تنها با او بود که می‌توانستم دوباره همانقدر #احمق و #آگاه و دانا ،پر #شهوت ،#صمیمی ،نزدیک ‌ حتی رقت انگیز باشم. اگر #عشق واژه‌ای نبود که با #احساس مالکیت و تزویر …

پاراگرافی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

کدام یک #خائن‌تر است؟

آن کسی که در #آغوش تو، میل آغوش دیگری را درسر می‌پروراند؟!

یا آن که صادقانه از به بن‌‌بست رسیدنِ #علاقه‌اش و #امیال‌اش، با تو سخن می‌راند؟! …