۱ مطلب

⛔️عوامل افزایش‌دهندۀ خطر سندرم #مرگ ناگهانی #نوزاد

👈🏻اگرچه سندرم مرگ ناگهانی نوزادان فقط یک علت مشخص ندارد، اما چند عامل خطر برای آن شناسایی شده‌ که برخی از آنها شامل موارد زیر است:

🚫#تولد_زودرس: هرچه نوزاد زودتر از موعد زایمان مادر و زمان مقرر تولدش به دنیا آمده باشد، ریسک بیشتری برای سندرم …