۵ مطلب

چرا احساس خواب آلودگی می‌کنیم؟

#چرت زدن در طول روز و در مکان‌ها و زمان‌های نامناسب نشان دهنده یک #اختلال #خواب جدی است و در صورت ادامه دار بودن نیاز به مراجعه به #پزشک دارد.

چرت زدن در طول #روز و در مکان‌ها و زمان‌های نامناسب نشان دهنده یک اختلال خواب جدی است و در صورت ادامه دار بودن نیاز به …

احتمال بروز سکته در افرادی که نمی‌توانند به مدت ۲۰ ثانیه بر روی یک پا بایستند.

اخیرا در تحقیقی بر روی ۱۴۰۰ شخص با سن حدود ۶۷ سال در #کیوتو #ژاپن انجام شده که نشان می‌دهد سالمندانی که نمی‌توانند بیش از ۲۰ #ثانیه روی یک پای خود بایستند، احتمال #سکته، #اختلال مغزی و شناختی در آن‌ها بالاتر است.

این …