۲ مطلب

افسانه نارسیس (خودشیفتگی)

#نارکیسوس (به یونانی: Νάρκισσος) یا #نارسیس در اسطوره‌های یونان، جوانی بسیار زیبا بود و دل‌بستگان فراوانی از جمله #اخو داشت اما به همه پاسخ رد می‌داد.

او به #عشق دلباختگان خود توجهی نمی‌کرد و حتی به الهه‌هایی که عاشق او بودند بی‌اعتنایی می‌کرد. تا اینکه روزی به کنار چشمه‌ای …

افسانه اخو یا اکو

#اخو یا اِکو (Echo)، از الهه‌گان کوه هلیکون.

او بسیار پر حرف بود و با پرحرفی خود #هرا (الهه آسمان‌ها و ملکه ایزدان المپ) را سرگرم می‌کرد تا #زئوس به عشق بازی‌هایش بپردازد. هرا کاری کرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهای کلمات دیگران را تکرار کند. عاشق جوان مغروری به نام #نارکیسوس