۲ مطلب

نیکولای تسلا، نابغه‌ای که هرگز بیش از ۲ ساعت نخوابید!

نیکولا از مشهورترین چهره‌های #فیزیک و مهندسی #برق جهان در ١۰ ژوئیه ١۸۵۶ متولد شد. او برای اولین بار در ١۸۸۴ وارد #آمریکا شد و در ۳۰ ژوئیه ١۸٩١ به تابعیت رسمی این کشور در آمد.

نخست مدتی در نیویورک زندگی کرد که در این مدت برای توماس #ادیسون

مصاحبه استخدامی عجیب ادیسون!

#ادیسون برای مصاحبه استخدامی به داوطلبان کاسه سوپ میداد، اگر بدون چشیدن سوپ نمک می‌زدند رد می شدند؛ او معتقد بود کسی که بی‌اطلاع از شوری یا بی‌نمکی سوپ به آن نمک می‌زند برای کار مناسب نیست!