۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئیلو

وقتی #انسانی به طرف سرنوشتش می‌رود، اغلب اوقات مجبور می‌شود #مسیرهایش را تغییر دهد. در مواقع دیگر، #نیروهای پیرامونش بیش از حد #قدرتمند هستند و او ناچار است #شجاعت و #اراده‌اش را کنار بگذارد...

اما هیچ‌کس قادر نیست از خواسته‌هایش #چشم‌پوشی کند. حتی اگر …