۲ مطلب

کار جالب معلمی برای ایجاد ارتباط مثبت بین دانش‌آموزان

این #معلم برای اینکه بین بچه‌ها #ارتباط مثبتی ایجاد کنه هر هفته یه نفرو به عنوان «مسئول #استقبال» تعیین می‌کنه، هر روز #صبح که میان #مدرسه باید به انتخاب بچه‌های دیگه باهاشون دست بده یا بغلشون کنه یا حرکات #آکروباتیک دیگه انجام بده...