۲ مطلب

پارارگرافی از #کتاب نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر اثر جرج ریتزر

تقویت آدم‌های #بی‌ارزش به زیان آدم‌های #ارزشمند، ستمکاری شدیدی است. این کار یک نوع تدارک عمدی فلاکت برای #نسل‌های آینده است. برای نسل‌های آینده هیچ مصیبتی بدتر از این نیست که جمعیت فزاینده‌ای از آدم‌های #کودن و #تنبل و #بدهکار