#ارسالی

فرمانده نیروی انتظامی بافق طی نامه ای به فرماندار شهرستان از شروع فعالیت دوربین های نظارتی شهر خبر داد.

شهروند گرامی تمام رفتار ترافیکی و تخلفات راهنمایی و رانندگی شما به وسیله دوربین های نظارتی سطح شهر کنترل و ثبت می شود.

روابط عمومی فرمانداری بافق

😃😃😃😃😃😃😃

#ارسالی..اقا..محمد..حسین …