#ارشد

قابل توجه تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی #ارشد که درس #سمینار در نیمسال جاری اخذ نموده اند، به منظور ارائه نهایی در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۲ می بایست گزارش عملکرد خود را تا ۹۷/۰۴/۲۱ به اساتید راهنمای مربوطه به شرح ذیل ارسال نمایید:
آقایان:
دکتر تفرشی
دکتر حسینی خطبه سرا
دکتر اردبیلی پور …