۱ مطلب

قابل توجه تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی #ارشد که درس #سمینار در نیمسال جاری اخذ نموده اند، به منظور ارائه نهایی در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۲ می بایست گزارش عملکرد خود را تا ۹۷/۰۴/۲۱ به اساتید راهنمای مربوطه به شرح ذیل ارسال نمایید:

آقایان:

دکتر تفرشی

دکتر حسینی خطبه سرا

دکتر اردبیلی پور …