۲ مطلب

پاراگرافی از کتاب خاطرات سفر با موتور سیکلت اثر #ارنستو_چه_گوارا

اگر انسان ماجراجویی پیشه كند، بی‌تردید تجربه‌هایی كسب می‌كند كه دیگران از آن محرومند.

ما برای در پیش گرفتن این #سفر، شیر یا خط انداختیم. …