#اروپا

هرموقع تیم فرگوسن رو میدیدم، ستاره ها رو نمیدیدم بلکه روح تیم رو میدیدم، روحی که با هشت تا مدافع هم بازی میکرد بازهم دوتا به آرسنال میزد، روح تیمی که حتی اگر رونالدو رو هم نداشت بازهم برای رسیدن به فینال #اروپا میجنگید، روح تیمی که تیمش از ستاره هاش بزرگتر بود....

#استادمار

@Footbaliha