#اروین_یالوم

پاراگرافی از کتاب درمان شوپنهاور اثر #اروین_یالوم
#زندگی را می‌توان به تکه پارچه‌ای گلدوزی شده تشبیه کرد، هر کس در نیمه‌ نخست #عمر، به تماشای رویه‌ی آن می‌نشیند و در نیمه‌ دوم، پشت آن را می‌نگرد. پشتش چندان زیبا نیست ولی آموزنده‌تر است زیرا بیننده را قادر می‌سازد ببیند که چگونه رشته‌های نخ به هم …