#از

۴ مطلب

#فن #فیک #جالب #از #سوروس #اسنیپ

باران به شدت می بارید.کف خیابان دیگر کاملأ خیس شده بود.هیچکس آن وقت شب در آن خیابان تاریک نبود.

مرد سیاه پوش تلوتلوخوران خود را به دیواری چسباند.بغض گلویش را گرفته بود.قلبش تیر میکشید. …

"فردیناند دمارا" معروف به کلاهبردار بزرگ قرن!

#فردیناند دمارا که لقب بزرگ‌ترین #دغل‌باز تاریخ به او نسبت داده می‌شود هر بار با #جعل عنوان، خودش را به عنوان #متخصص در یک شغل جا می‌زد و آنچنان #موفق می‌شد که کسی به او شک نمی‌کرد. راهب، رییس زندان، مهندس عمران، روانشناس، کارمند بیمارستان، وکیل، مربی …