#از_استعفای_شجاعانه_شما_ممنونیم

۲ مطلب

🔴فرماندار اصفهان استعفا کرد

روابط عمومی فرمانداری اصفهان:

🔸فرماندار اصفهان در تاریخ ۲۲ آبان ماه استعفای خود را تقدیم دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان کرده است.

🔸با وجود اینکه آقای رضوانی فرماندار اصفهان می‌توانست به خدمت خود ادامه دهد و با توجه به جانبازی همچنان می‌توانست بر سر مسند خود باشد، اما …