۶ مطلب

اسب شاخدار نماد باکرگی

جالبه بدونید اسب شاخدار (unicorn) در واقع نماد باکرگی بوده است. طبق افسانه‌ها #اسب شاخدار تنها توسط قدرت یک زن #باکره رام و تسخیر می‌شود و تنها به زنان باکره سواری می‌دهد، #شاخ اسب شاخدار وقتی نزد یک زن باکره بود رشد می‌کرد!

اولین حیوانی که در تصویر می‌بینید شخصیت درونی شما را نشان می‌دهد

این #تست ساده اطلاعات زیادی را در مورد نحوه #فکر کردن و #هوش شما خواهد گفت. بسته به حیواناتی که ابتدا در این تصویر می‌بینید شما ممکن است انسان منطقی و متفکر یا انسانی خلاق و شاد با تمایلات هنرمندانه بسیار قوی باشید.

ویژگی‌های شخصیتی: …