#استخوانها

۷ مطلب

نشستن زیاد منجر به مرگ انسان می‌شود!

- نشستن #طولانی مدت باعث می‌شود #دردهایی در قسمت #کتف و #شانه، #گردن و #پشت بدن ایجاد شود. این امر به خصوص اگر اصول درست نشستن رعایت نشود بیشتر خود را نشان می‌دهد.

- وقتی برای مدت زیادی در حالت نشسته قرار می‌گیریم، #پاها فعالیت کمتری انجام می‌دهند، این امر در …

نکاتی کلیدی درباره خرید کفش مناسب

گاهی اوقات بنا بر عادتی غلط، برخی افراد برای صرفه جویی در خرید #کفش #کودک، کفش‌هایی بزرگ‌تر از سایز اصلی می‌خرند، تصمیمی ساده که ممکن است #عوارض جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

استفاده از کفش بزرگ نیروی بیشتر صرف می‌کند و کنترلی کمتر در اختیار ما قرار می‌دهد، …