۲۳ مطلب

تبریک روز جهانی برنامه‌نویس توسط وزیر فناوری اطلاعات ایران

محمد جواد آذری جهرمی #وزیر فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی #ایران روز #برنامه‌نویس را توسط بخش #استوری صفحه #اینستاگرام خوذ به این شکل و به #زبان برنامه‌نویسی #تبریک گفت!

اشتراک‌ گذاری ویدیوهای «IGTV» در استوری‌های #اینستاگرام ممکن شد

اکنون با لمس آیکون موشک کاغذی پایین #ویدیو در «IGTV»، گزینه‌ جدیدی با عنوان «اضافه کردن ویدیو به استوری» (Add video to your story) مشاهده می‌شود که می‌توان از این طریق ویدیو‌های پلتفرم «IGTV» را در قسمت #استوری به اشتراک گذاشت.