۲ مطلب

روزنامه جوان: مجلس دهم ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب است

🔹نمایش #استیضاح با درگیر کردن چند روزه دولت و مجلس با نتیجه هیچ به پایان رسید. این سومین‌بار است که آخوندی استیضاح می‌شود و رای می‌آورد و با اقتدار بر ریل اولیه سوار می‌شود.

🔹اما ضعیف ترین #مجلس بعد از انقلاب که تشکیل شده از سه طیف …