#استیو_تولتز

پاراگرافی از کتاب جزء از کل اثر استیو تولتز

#خائنانه‌ترین خیانت‌ها آن‌هایی هستند که وقتی یک جلیقه #نجات در کمدت آویزان است به خودت #دروغ می‌گویی که احتمالا اندازه کسی که دارد #غرق می‌شود نیست.
اینگونه است که #نزول می‌کنیم و همینطور است که به #قعر می‌رویم.
#نفع شخصی، #ریشه سقوط ما همین است... …