۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن اثر #استیو_هاروی

هیچ چیز روی کره زمین قابل قیاس با #عشق یک زن نیست... مهم نیست چه عملکردی دارید و زمان و تقاضا برایش اهمیتی ندارد. اگر مرد او باشید آنقدر برایتان صحبت می‌کند که هیچ حرف ناگفته‌ای باقی نماند.

وقتی بیمار می‌شوید شما را در آغوش …