۳۴ مطلب

افراد چه ماه‌هایی بیشتر #عمر می‌کنند؟

درصد زیادی از افرادی که به #سن صد سالگی و بیشتر رسیده‌اند، متولدین ماه‌های #شهریور، #مهر ور #آبان می‌باشند.

متولدین #اسفند، #اردیبهشت و #تیر شانس کمتری برای رسیدن به صد سالگی دارند!

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397

💫#فروردین :🌿 در مورد کارهایی که می خواهید انجام دهید ابتدا به تحقیق بپردازید و پس از اطمینان انجام دهید🌿