۱ مطلب

خالی بستن

در زمان رضاشاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان‌هایی که گشت می‌دادند فقط غلاف خالی اسلحه،یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار می‌گیرد را روی کمرشان می‌بستند و در واقع #اسلحه‌ای در کار نبود

دزدها و شبگردها وقتی متوجه این شدند برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می‌گفتند که طرف خالی بسته …